به نام رب جلیل

سلام

و امرو زشهادت اولین شهید است از شهدای محرابمان

آیت الله قاضی طباطبایی را می گویم.

آن راد مردی که عاشقانه قدم در راه عشق گذاشت.

اندکی از ایشان بخوانید :

*شهادت اولین *

/ 0 نظر / 12 بازدید