برگزاری اولین جلسه عمومی انجمن اولیا ء و مربیان مدرسه

به نام رب جلیل

سلام

اولین جلسه ی این انجمن در تاریخ : ٢٧/٧/٨٨ با حضور 

 مدیر ،مشاور مدرسه ، اولیاء دانش آموزان در محل نماز خانه مدرسه برگزار شد.

اهم موارد مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

* صحبت در مورد عملکرد فعالیت آموزشگاه در سال قبل

* تقدیر و تشکر از اعضای انجمن اولیاء و مربیان سال قبل و معرفی

اعضای جدید با اعضای جدید .

* صحبت در مورد برنامه های آموزشی و پرورشی آموزشگاه

*بیان اهمیت و نقش انجمن اولیاء و مربیان در همکاری

با آموزشگاه در امور مختلف آموزشی و پرورشی

* صحبت در مورد هفته ی پیوند و انجمن اولیاء و مربیان با مدرسه

در این جلسه مشاور مدرسه هم نکاتی را ارائه کرد که به شرح زیر است :

*صحبت در مورد بهداشت روانی و تاثیر بهداشت روانی در فعالیت های روزمره هر فرد.

*تاکید بر لزوم همکاری و تعامل بیشتر والدین با مدرسه در مورد مسائل بهداشتی ،

 اخلاقی  رفتاری و آموزشی دانش آموزان

*تاکید بر رشد و تقویت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان برای حصول آگاهی جهت ورود

به زندگی اجتماعی و بازار کار

*توضیح در مورد مسائل دوره بلوغ و نحوه ی برخورد وادین با پدیده های مختلف دوران

نوجوانی و بلوغ

 *بحث در مورد آینده  شغلی و اقتصادی دانش آموزان و لزوم حساسیت در مورد کاریابی

 برای دانش آموزان  در راستای حرفه ای که در مدرسه در حال آموزش هستند.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید