برگزاری مانور زلزله

در راستای آمادگی بیشتر دانش آموزان مانور سراسری زلزله در ساعت 9:30 دقیقه در آموزشگاه اجرا شد و دانش آموزان با مهارتهای مقابله با این بلای طبیعی آشنا شدند.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید