به نام رب جلیل

سلام

توهین در هیچ صورت پذیرفته نیست تا چه رسد به  امام هدایت و رحمت

امام هادی علیه السلام

موج وبلاگی زیر را بنگرید و کمک کنید.

جانم فدای امام هادی علیه السلام

 

/ 0 نظر / 23 بازدید